รายการอัพโหลดเอกสารทั้งหมด

เอกสาร หัวข้อ คำอธิบายเอกสาร ผู้อัพโหลด Upload
nuda_2018-03-03_7051.pdf   fin4future project   คู่มืิอ fin4future   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-03-05_6827.docx   การสุ่มตัวอย่าง   วิธีการสุ่มตัวอย่างโครงการ RIECE เด็ก generation2   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_4180.doc   แบบ อ.Chris_กระดาษคำตอบ   กระดาษคำตอบที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_3037.doc   แบบ อ.Chris_ข้อคำถาม   คำถามที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_4527.doc   แบบ อ.Chris_แปล   คำถามเกี่ยวกับ การวางแผนและวินัยทางการเงิน ความเชื่อในการกำหนดและควบคุมสถานการณ์ ความคลุมเครือ (Ambiguity aversion) กลัวต่อความเสี่ยง (Risk Aversion) ส่วนลด (Discounting) ทดสอบ Raven การคำนวณเงินออม   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_4144.docx   TEPS Document_admin   ใบปะหน้าแบบสอบถาม TEPS (ENG)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_7748.docx   TEPS Document_admin   ใบปะหน้าแบบสอบถาม TEPS (THAI)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_6908.docx   TEPS Document_admin   ใบปะหน้าแบบ Census_TEPS (ENG)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_8652.docx   TEPS Document_admin   ใบปะหน้าแบบ Census_TEPS (THAI)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_5080.docx   TEPS Document_admin   TEPS_IRB   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_5388.pdf   TEPS Document_admin   TEPS_ข้อตกลงรักษาความลับ   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-10_2968.docx   Habitat   ขั้นตอนการจัดงาน habitat   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-11_8616.xlsx   Riece Document   วิธีการเปลี่ยนรหัสครัวเรือน   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-11_5956.xlsx   Riece Scholarship   ทุนการศึกษาเด็ก Riece ปี 2017 เทอม 1   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-11_9812.xlsx   Riece Scholarship   ทุนการศึกษาเด็ก Riece ปี 2017 เทอม 2   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-16_6353.xls   Location code   Location_Postal Code ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Pages/default.aspx   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-16_799.xls   Location code   รหัสจังหวัดอำเภอตำบล_2555 ที่มา: ระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข http://datacenter.anamai.moph.go.th/cognoslogon/   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-16_7827.docx   Riece Scholarship   จดหมายมอบทุนการศึกษา   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
v.khruapradit_2018-05-16_8299.xlsx   Riece Scholarship   ทุนการศึกษาเด็ก Riece ปี 2018 เทอม 1   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-06-19_6821.mdb   SPA_RE2018   ทดสอบอัพโหลดไฟล์ SPA_RE2018 ณ วันที่ 13.6.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-06-28_1097.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 28.6.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-06-29_4113.mdb   SPA_BL2018   SPA_BL2018 ณ วันที่ 29.6.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
serene_2018-07-03_5571.xlsx   พิกัดโรงเรียน   พิกัด รร.สังกัด สช.วันที่ 26 มิ.ย.61   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-07-09_5759.mdb   SPA_BL2018   SPA_BL2018 ณ วันที่ 9.7.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-07-09_7381.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 9.7.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_659.xlsx   RIECE   บันทึกยืมคืนนิทาน จำนวน 124886 ข้อมูล   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_8270.xlsx   School Readiness   ข้อมูล School Readiness   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_8248.xlsx   School Readiness   ข้อมูล School Readiness Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_3280.accdb   RIECE   ข้อมูล Baseline 2015 Household Cleaned   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_9985.accdb   RIECE   ข้อมูล Baseline 2015 Children Cleaned   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_5211.accdb   RIECE   ข้อมูล Baseline 2016 Children Compared (access)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_4521.xlsx   RIECE   ข้อมูล Baseline 2016 Children Compared (excel)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_6528.accdb   RIECE   ข้อมูล Baseline 2016 Household Compared (access)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-16_6034.xlsx   RIECE   ข้อมูล Baseline 2016 Household Compared (excel)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6463.pdf   RIECE   ที่มาของแบบสอบถาม (ที่มา: รายงาน สสค. 2559)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_1030.pdf   RIECE   ที่มาของแบบสอบถาม RE2017_CH_B6A (ที่มา: คู่มือการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วย EF_สำหรับครูสอน ปฐมวัย)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_4691.pdf   RIECE   ที่มาของแบบสอบถาม RE2017_CH_B6A (ที่มา: แบบสอบถาม Young Lives Vietnam Round1)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6042.pdf   RIECE   ที่มาของแบบสอบถาม RE2018_CH_B13 (ที่มา: แบบสอบถาม Behavior Problems Index, 1.25.12)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_2815.xlsx   RIECE   ข้อมูล DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_7271.xlsx   RIECE   ข้อมูล DSPM (Developmental Surveillance and Promotion Manual) Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_4630.xlsx   RIECE   ข้อมูล Director   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6130.xlsx   RIECE   ข้อมูล Director Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6749.xlsx   RIECE   ข้อมูล Household Expectation   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_1058.xlsx   RIECE   ข้อมูล Household Expectation Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_8670.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation (CDT)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_1529.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation (CDT) Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6831.mdb   RIECE   ข้อมูล HighScope และ PDR (Plan-Do-Review)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_6559.xlsx   RIECE   ข้อมูล HighScope และ PDR (Plan-Do-Review) Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_3409.xlsx   RIECE   ข้อมูล DCCS (The Dimensional Change Card Sort)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_3024.accdb   RIECE   ข้อมูล DCCS (The Dimensional Change Card Sort)   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_1100.xlsx   RIECE   ข้อมูล DCCS (The Dimensional Change Card Sort) Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_408.accdb   RIECE   ข้อมูล DCCS (The Dimensional Change Card Sort) Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_5309.accdb   RIECE   ข้อมูล Household Expectation 2017   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-07-18_5788.accdb   RIECE   ข้อมูล Household Expectation 2017 Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-07-25_2163.mdb   SPA_BL2018   SPA_BL2018 ณ วันที่ 9.7.2018 ,resurvey 2018 baseline srisaket   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-07-25_9030.mdb   SPA_BL2018   SPA_BL2018 ณ วันที่ 25.7.2018 ,resurvey 2018 baseline srisaket   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-07-31_2581.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 31.7.2018 ,resurvey 2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-08-06_2530.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 6.8.2018 ,resurvey 2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-08-28_7610.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 28.8.2018 ,resurvey 2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-09-05_9364.zip   RIECE   ข้อมูล eCorsi จำนวนเด็ก 1791 คน เก็บข้อมูล ม.ค.-เม.ย. 2561   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-09-15_6709.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 15.9.2018 ,resurvey 2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-09-19_5389.mdb   starfish   starfish ข้อมูลการบันทึกแบบ 19.9.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-09-24_7188.mdb   SPA_RE2018   SPA_RE2018 ณ วันที่ 24.9.2018 ,resurvey 2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-10-17_797.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation_2018_CDC   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-10-17_4967.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation_2018_CDC Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-10-17_4787.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation_2018_SC   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
patthamaporn_2018-10-17_3900.xlsx   RIECE   ข้อมูล Teacher Expectation_2018_SC Compared   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-10-17_5471.mdb   starfish   starfish ข้อมูลการบันทึกแบบ 17.10.2018   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
nuda_2018-10-23_2377.mdb   SPA_BL2018   SPA_BL2018 ณ วันที่ 9.7.2018 ,resurvey 2018 baseline srisaket   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
riece data_2018-10-26_1151.mdb   riece data   ข้อมูล row data แบบครัวเรือน Baseline2018 จ.ศรีสะเกษ_update 26_10_2018   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
riece data_2018-10-26_1984.mdb   riece data   ข้อมูล row data แบบเด็ก Baseline 2018 จ.ศรีสะเกษ_update 26_10_2018   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
RIECE_2018-12-14_1730.xlsx   RIECE   ข้อมูลครูศพด.   patthamaporn  
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE(CDC)_2019-09-27_2743.xlsx   expectation2018_TE(CDC)   ข้อมูล expectation 2018 (compared data) กลุ่มตัวอย่าง : ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ หัวข้อในแบบสอบถาม : 1. ความคาดหวังในด้านพัฒนาการเด็กที่สมมติขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ 2. การบ้านที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี 3. การเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการวัดพัฒนาการเด็ก 4. การนับเลขไปข้างหน้า (Forward Digit Span) การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span) 5. การจัดสรรงบประมาณภายใน ศพด. 6. ความร่วมมือภายใน ศพด. 7. ยุทธศาสตร์การทำงานของ ศพด. ร่วมกับ อบต.   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE(CDC)_2019-09-27_3201.pdf   expectation2018_TE(CDC)   ตัวอย่างแบบสอบถาม expectation2018 (ครูศพด)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE(CDC)_2019-09-27_2958.xlsx   expectation2018_TE(CDC)   Datadictionary แบบสอบถาม expectation 2018    
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE(SC)_2019-09-27_6325.xlsx   expectation2018_TE(SC)   ข้อมูล expectation 2018 (compared data) กลุ่มตัวอย่าง : ครูในโรงเรียน หัวข้อในแบบสอบถาม : 1. ข้อมูลส่วนตัวของครู 2. ความคาดหวังในด้านพัฒนาการเด็กที่สมมติขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ 3. การบ้านที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี 4. การเคยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการวัดพัฒนาการเด็ก 5. การนับเลขไปข้างหน้า (Forward Digit Span) การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE(SC)_2019-09-27_4218.pdf   expectation2018_TE(SC)   ตัวอย่างแบบสอบถาม expectation2018 (ครูในโรงเรียน)   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
expectation2018_TE_2019-09-27_2180.xlsx   expectation2018_TE   Datadictionary แบบสอบถาม expectation 2018   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
Mahasarakham RIECE Birthday_2019-09-27_4190.xlsx   Mahasarakham RIECE Birthday   วันเดือนปีเกิดของเด็กกลุ่มตัวอย่าง RIECE จังหวัดมหาสารคาม   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
RIECE Thailand รายชื่อเด็กใน ศพด._2020-01-30_358.xlsx   RIECE Thailand รายชื่อเด็กใน ศพด.   ข้อมูลเด็กใน ศพด. ปี 2558-2559 จากใบรายชื่อที่ได้มาจากครู ประกอบไปด้วย ครูประจำชัน ห้องเรียน เลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด   wasinee_jun  
Warning! Upload Files ,Please Login.
รายชื่อ ศพด.แต่ละตำบล_2020-02-19_602.xlsx   รายชื่อ ศพด.แต่ละตำบล   รายละเอียด ศพด.ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2562 (มีชื่อตำบลและอำเภอ)   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
ระดับพัฒนาการเด็ก 2-6 ปี (Time Line)_2020-02-20_4005.pdf   ระดับพัฒนาการเด็ก 2-6 ปี (Time Line)   ระดับพัฒนาการของเด็กช่วงอายุ 2-6 ปี ที่ใช้หลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์ (Time Line)   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
RIECE Birthday Children RE2019_2020-02-20_6167.zip   RIECE Birthday Children RE2019   ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของเด็ก RIECE Resurvey 2019 จำนวน 1,437 คน (ขาดข้อมูล 5 คน)   wasinee_jun  
Warning! Upload Files ,Please Login.
รายชื่อนักศึกษา ECE ออกค่ายวัดสระแก้ว_2020-02-20_6595.pdf   รายชื่อนักศึกษา ECE ออกค่ายวัดสระแก้ว   รายชื่อนักศึกษา ECE ออกค่ายช่วยจัดห้องเรียนของ รร.วัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
รายชื่อหนังสือนิทาน_2020-02-20_7533.xls   รายชื่อหนังสือนิทาน   รายชื่อหนังสือนิทานที่ให้ ศพด.ปี 58-59 และรายชื่อหนังสือแนะนำ พร้อม ID   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
รายชื่อครูโครงการปี 58-59_2020-02-20_163.xlsx   รายชื่อครูโครงการปี 58-59   รายชื่อครูปฐมวัยที่โครงการจัดจ้างไปประจำ ศพด. ปีการศึกษา 2558-2559   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
_2020-02-26_9031.php     asdasdas   tee  
Warning! Upload Files ,Please Login.
_2020-02-26_6572.php     ssss   tee  
Warning! Upload Files ,Please Login.
School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1_2020-03-03_1875.xlsx   School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1   ข้อมูล compare แล้ว School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1   wasinee_jun  
Warning! Upload Files ,Please Login.
School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1 _2020-03-03_4883.zip   School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1   แบบสอบถาม School Readiness มหาสารคาม ระยะที่ 1   wasinee_jun  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS_2round_2020-04-01_295.xlsx   TSRS_2round   แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากครู (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ มีนาคม 2562   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS_2round_2020-04-01_2430.xlsx   TSRS_2round   แบบข้อมูลส่วนตัวครูปฐมวัย (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ มีนาคม 2562   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS_2round_2020-04-01_3996.xlsx   TSRS_2round   แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากผู้ปกครอง (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2562   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS_2round_2020-04-01_7966.xlsx   TSRS_2round   แบบข้อมูลโรงเรียน (แบบเดียวกับ TSRS) พัฒนาระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2562   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_แบบสอบถาม_2020-04-06_8400.pdf   การบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_แบบสอบถาม   แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก สอบถามความคิดเห็นของครูที่ทำงานในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ชวงเวลาการเก็บข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2561 จำนวนตัวอย่าง 183 คน ประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ด้านการจัดสรรงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่ 2 ความร่วมมือภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับ อบต.   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_2020-04-06_4708.xlsx   แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   DATA DICTIONNARY แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_2020-04-06_3165.xlsx   ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   ข้อมูล Compare แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก_2020-04-06_8984.xlsx   ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   ข้อมูล Compare แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
RIECE Master File for matching_2020-04-14_6603.zip   RIECE Master File for matching   ข้อมูลเด็กกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,376 คน และครู ในปีการศึกษา 2561 สามารถใช้ตัวแปร Classroom และ school_id เพื่อใช้ในการ merge เด็ก ครู และห้องเรียน   wasinee_jun  
Warning! Upload Files ,Please Login.
คะแนน ศพด.ปี 59_2020-04-19_7234.xlsx   คะแนน ศพด.ปี 59   คะแนน ศพด.ปีการศึกษา 2559 เพื่อมอบรางวัล RIECE Center   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
เรตคะแนน ศพด.จากครูโครงการ ปี 60-61_2020-04-19_216.xlsx   เรตคะแนน ศพด.จากครูโครงการ ปี 60-61   เรตคะแนน ศพด.จากครูโครงการmทุกคน เพื่อให้คะแนน ศพด. ปี 60-61   serene  
Warning! Upload Files ,Please Login.
RIECE Birthday Children RE2019 _2020-05-15_4645.xlsx   RIECE Birthday Children RE2019   ข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของเด็ก RIECE Resurvey 2019 จำนวน 1,437 คน   v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี2563_2020-08-27_4930.xlsx   ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี2563     v.khruapradit  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS4_codebook_2021-04-06_3455.xlsx   TSRS4_codebook   READINESS_2021_แบบพัฒนาการเด็กจากครู_codebook_tsrs4   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS4_codebook_2021-04-06_482.xlsx   TSRS4_codebook   READINESS_2021_แบบครูปฐมวัย_codebook_tsrs4   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS4_codebook_2021-04-06_5644.xlsx   TSRS4_codebook   READINESS_2021_แบบข้อมูลโรงเรียน_codebook_tsrs4   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.
TSRS4_codebook_2021-04-06_8367.xlsx   TSRS4_codebook   READINESS_2021_แบบเด็กจากผู้ปกครอง_codebook_tsrs4   nuda  
Warning! Upload Files ,Please Login.

อัพโหลดเอกสาร
Warning! Upload Files ,Please Login.