ค้นหา
 
ประเภทเอกสาร
ทั้งหมด รูปภาพ .doc .xlsx,xlx .pdf
 
 
# วันที่อัพโหลด เรื่อง คำอธิบาย #
1 06 เม.ย. 2563 แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก DATA DICTIONNARY แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
Warning! Upload Files ,Please Login.
2 06 เม.ย. 2563 ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ข้อมูล Compare แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
Warning! Upload Files ,Please Login.
3 06 เม.ย. 2563 ข้อมูลการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ข้อมูล Compare แบบสอบถามการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
Warning! Upload Files ,Please Login.
4 14 เม.ย. 2563 RIECE Master File for matching ข้อมูลเด็กกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,376 คน และครู ในปีการศึกษา 2561 สามารถใช้ตัวแปร Classroom และ school_id เพื่อใช้ในการ merge เด็ก ครู และห้องเรียน
Warning! Upload Files ,Please Login.
5 19 เม.ย. 2563 คะแนน ศพด.ปี 59 คะแนน ศพด.ปีการศึกษา 2559 เพื่อมอบรางวัล RIECE Center
Warning! Upload Files ,Please Login.

© 2018 RIPED